GMINNY KONKURS LITERACKI „JA W MOJEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE”

Konkurs literacki, przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Górkach Wielkich, adresowany był do uczniów klas VI - VIII szkoły podstawowej naszej gminy. Uczestnicy zmagań tworzyli autorską legendę, której fabułę należało umiejscowić na terenie gminy Brenna z jej rozpoznawalnymi elementami kultury, zabytków, tradycji, krajobrazu lokalnej okolicy ze szczególnym uwzględnieniem postaci Zofii Kossak i bohaterów jej utworów. Celem przedsięwzięcia było pogłębianie wśród młodzieży znajomości zwyczajów i tradycji kultywowanych w miejscu zamieszkania, a także budowanie poczucia przynależności do małej ojczyzny.

Wyniki konkursu:

Klasy VI – VIII szkoły podstawowej:

I miejsce – Michalina Żyłka, kl.8 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej Leśnicy

 

II miejsce – Julia Gruszczyk, kl.6 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej Leśnicy

 

III miejsce – Roksana Holeksa, kl.8 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej Leśnicy

 

Wyróżnienia:

Teresa Leś, kl.8 – Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich

Kaja Puchała, kl.6 – Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich

 

A. Poloczek

 

 

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl