Wydatki Rady Rodziców

Rozliczenie wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Stan początkowy (na dzień 01.09.2020r.)

33789,39 zł

Przychód:

- Składki na Radę Rodziców:

- Darowizna:

 

20690 zł

700 zł

 

Wydatki:

1.      Nagrody w konkursach dla dzieci:

- taneczny (świetlica):

- warzywa i owoce:

- chemiczny:

- matematyczny:

- „Kim będę?”:

- kaligraficzny:

- ortograficzny:

- sportowe (np. biegi przełajowe na szczeblu wojewódzkim):

- plebiscyty (np. najbardziej życzliwa osoba w klasie):

 

2.      Przyjemności dla dzieci:

- rogi obfitości dla pierwszoklasistów:

- wycieczka do Warszawy kl.8 (50 zł dla dziecka):

- Dzień Dziecka (5 zł dla dziecka):

- lody w „Bajce” (4 zł dla dziecka):

 

3.      Sprzęt i wyposażenie sal szkolnych:

- zabawki dla oddziału przedszkolnego:

- pomoce dla Pedagogów szkolnych:

- zabawki dla świetlic szkolnych:

- głośniki do sprzętu multimedialnego:

- roboty do zajęć informatycznych klas 1-3:

- sala chemiczna (projekt „Zielona Pracownia pod Buczem”):

- komputery (modernizacja sal inf. kl. 1-3):

 

 

 

164 zł

600 zł

164 zł

600 zł

500 zł

500 zł

300 zł

1260 zł

164 zł

 

 

1525 zł

2600 zł

2780 zł

2224 zł

 

 

966 zł

1233 zł

1550 zł

1930 zł

910 zł

1325 zł

11410 zł

Saldo końcowe (na dzień 31.08.2021r.):

22011,96 zł

 

Wydatki Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

 

 1. Rogi obfitości: 66 osób x 15 zł = 990 zł, wkłady 410 zł , razem 1400 zł
 2. Warszawa: 87 osób x 50 zł = 4350 zł
 3. Dzień Dziecka: 8500 zł
 4. Konkursy:
 • klasy „0”: 600 zł (300 zł w I sem., 300 zł w II sem.)
 • klasy 1-3: 2000 zł (1000 zł w I sem., 1000 zł w II sem.)
 • klasy 4-8: 2000 zł (1000 zł w I sem., 1000 zł w II sem.)
 • świetlica: 200 zł
 • biblioteka 400 zł
 1. Bale:
 • klasy 0-3: 500 zł
 • klasy 4-8 (amerykański): 500 zł
 1. Nagrody dla sportowców 1000 zł
 2. Nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych: 1000 zł
 3. Posiłki regeneracyjne w czasie egzaminów: 1000 zł
 4. Dzień nauczyciela: 250 zł
 5. Kwiaty na groby 01.11.: 600 zł

 

Koszty: 24300 zł

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl