"BEZPIECZNY JA W INTERNECIE" - plakat

W związku z obchodzonym co roku w lutym Dniem Bezpiecznego Internetu w naszej szkole zorganizowano konkurs pn. „Bezpieczny Ja w internecie”. Wzięli w nim udział uczniowie, którzy w ramach lekcji informatyki i zajęć komputerowych wykonali w edytorze grafiki plakat o tematyce związanej z szeroko pojętym bezpieczeństwem w internecie. Zwycięskie prace zostały wybrane przez nauczycieli A. Kociomyk i J. Fober.

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl