Aktualności

 • „Nasz szykowny piyrszok”

  W środę 30.05.2018 roku w Szkole Podstawowej im. Z. Kossak w Pierśćcu odbyła się XI edycja Transgranicznego Gwarowego Konkursu Recytatorskiego „Tu sóm moji korzynie”, objętego honorowym patronatem starosty cieszyńskiego J. Króla i burmistrza Skoczowa M. Sitko.

 • SIÓDMA ODSŁONA SPOTKAŃ GIMNAZJALISTÓW Z TEATREM KRAKOWSKIM

  27 maja uczniowie klas III gimnazjum w Górkach Wielkich mieli okazję obejrzeć spektakl wystawiany na deskach Teatru Starego w Krakowie, mianowicie „Wesele” S. Wyspiańskiego w reż. Jana Klaty.

 • GMINNY KONKURS LITERACKI „JA W MOJEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE”

  onkurs literacki, przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Górkach Wielkich, adresowany był do uczniów klas VI i VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum naszej gminy. Uczestnicy mieli za zadanie napisanie opowiadania, którego fabułę należało umiejscowić w regionie gminy Brenna z jej rozpoznawalnymi elementami kultury, zabytków, tradycji czy krajobrazu lokalnej okolicy. Celem przedsięwzięcia było pogłębianie wśród młodzieży znajomości zwyczajów i tradycji kultywowanych w miejscu zamieszkania, a także budowanie poczucia przynależności do małej ojczyzny.

 • Wyniki Szkolnego Konkursu Ortograficznego dla klas VII SP oraz II i III G

  Nie sposób dziś żyć bez reklamy: billboardy, kilkudziesięciosekundowe spoty telewizyjne, różnobarwne ulotki podsuwają co i rusz nowe, atrakcyjne ekstraokazje” - to tylko fragment dyktanda, z którym 24 maja zmierzyli się uczniowie klas VII SP oraz gimnazjaliści w Szkolnym Konkursie Ortograficznym.

 • Relacja z Górek. Podziękowanie.

  W dniach 23- 25 maja 2018r. uczniowie z Gimnazjum Specjalnego nr 62 w Krakowie uczestniczyli w wycieczce na Śląsk Cieszyński i Podbeskidzie. „Krakusy” zwiedzali Polski i Czeski Cieszyn. Mieli również okazję spotkać się z licealistami z Cieszyna oraz uczniami Szkoły Podstawowej w Górkach Wielkich. Trzech uczniów SP w Górkach: Adrian Kuczera (kl.1a), Kamil Kociomyk (kl.2a) i Michał Sikora (kl.4d) zaprezentowało swoje umiejętności recytatorskie.

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl