Aktualności

 • INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI, W KTÓRYCH ODBĘDZIE SIĘ STRAJK

  Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy.

 • Warsztaty graficzne

  Uczniowie klas 6 i 7 naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach graficznych w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 

 • Sukces Alicji Sikory!

  23 marca 2019 roku w Bielsku - Białej, odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego "Sola Scriptura", pod honorowym patronatem  MEN. 109 finalistów z całej Polski odpowiadało pisemnie na pytania z I ks. Mojżeszowej, w trzech kategoriach wiekowych.

 • MAKS MATEMATYCZNY WYNIKI

 • MECHANICzna Pomarańcza

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl