Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

02 września 2019r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

17 września 2019r.

Zebranie z rodzicami

01 listopada 2019r.

Wszystkich Świętych

21 listopada 2019r.

Wywiadówka

23 grudnia 2019r. - 1 styczna 2020r.

Zimowa przerwa świąteczna

10 stycznia 2020r.

Wywiadówka

13 - 26 stycznia 2020r.

Ferie zimowe

23-25 marca 2020r.

Rekolekcje wielkopostne

 

21 kwietnia 2020r.

22 kwietnia 2020r.

23 kwietnia 2020r.

1,2,3.06.2020r. termin dodatkowy

Egzamin ósmoklasisty

język polski – godz. 9:00

matematyka – godz. 9:00

język obcy nowożytny – godz. 9:00

 

9 - 14 kwietnia 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2020r.

Święto Pracy

19 maja 2020r.

Wywiadówka

26 czerwca 2020r.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

29 czerwca 2020r.

Ferie letnie

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

2,3 stycznia 2020r.

21-23 kwietnia 2020r. dla uczniów klas 1-7

29-30 kwietnia 2020r.

12 czerwca 2020r.

 

PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. 17.09.2019

2. 21.11.2019

3. 10.01.2020

4. 19.05.2020

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl