PRZESIEWOWE BADANIE WZROKU

Program "Wzrok naszych dzieci" jest pierwszym ogólnopolskim programem przesiewowego badania wzroku u dzieci. Z dotychczasowych badań wynika, że często niezdiagnozowana wada wzroku jest przyczyną nerwowości i słabych wyników w nauce.
Dnia 16.12.2019r. w SP im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich zaplanowano przesiewowe badanie wzroku dla wszystkich uczniów, którzy dostarczą podpisaną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Badanie jest wykonywane specjalistycznym sprzętem Welch – Allyn przez lekarzy pediatrów współpracujących z Fundacją Lions Club Katowice Barbórka.
Badanie jest nieuraźne bez dotykania dziecka. Polega na wykonaniu zdjęcia obu oczu z odległości około 1 metra, następnie wynik jest opracowywany przez wyżej wymieniony sprzęt i w postaci wydruku komputerowego natychmiast wydawany badanemu. Po wykonaniu wydruku wyniki są trwale usuwane z pamięci urządzenia.

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl