Sukces Piotra Janasika

Piotr Janasik, uczeń klasy III A gimnazjum, przeszedł do drugiego etapu  XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego, składającego się
z trzech etapów – lokalnego, regionalnego i ogólnopolskiego. Piotr wziął udział
w przesłuchaniach lokalnych, które odbyły się 25 lutego br. w RODN „WOM” w Bielsku-Białej, a następnie zakwalifikował się do etapu regionalnego. 4 marca 2019 r. w auli Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie reprezentował naszą placówkę, wygłaszając przemówienie „Dobroć bez odwagi jest niewiele warta”. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny i kształcącym wysoką sprawność językową. Twórcą idei i inicjatorem konkursu jest Związek Górnośląski w Katowicach, a jego finał co roku ma miejsce w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Zaś główna nagroda dla trzech laureatów to wizyta w Parlamencie Europejskim w Brukseli na zaproszenie europosła prof. Jerzego Buzka. Mimo iż Piotr nie przeszedł do etapu ogólnopolskiego, sam udział
w przesłuchaniach regionalnych – ze względu na prestiż konkursu i ilość uczestników – jest wyróżnieniem. Do konkursu Piotrka przygotowała

 

Dominika Badura.

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl