Zbiórka makulatury - w tym roku pomagamy dzieciom z Tanzanii

Organizatorzy akcji bardzo dziękują rodzicom, którzy na bieżąco odwożą makulaturę do punktu skupu: DARUS Górki Sojka, ul. Spółdzielcza 9b. Na poczet tegorocznej zbiórki zgromadzono już ok. 7,5 tony tego surowca. Niestety w sierpniu tego roku zostały wprowadzone przepisy, których efektem jest drastyczna obniżka cen surowców wtórnych: makulatury do 10 groszy za kilogram. Są nawet prognozy bezpłatnego składowania tego surowca. Mimo to zbiórka makulatury w naszej szkole będzie kontynuowana, z nadzieją, że sytuacja ulegnie poprawie. Tym bardziej, że dzieci w Afryce - tym razem już nie tylko w Kamerunie, ale także w Tanzanii - liczą na naszą pomoc. Otrzymaliśmy bowiem list od siostry Bożeny Olszewskiej, która koordynuje pracą misyjną w Afryce. Oto jego fragmenty:

„Szanowny Panie Dyrektorze, Droga Rado Pedagogiczna, Drodzy Uczniowie i Rodzice Szkoły Podstawowej w Górkach Wielkich oraz wszyscy Sympatycy akcji: Zbieramy makulaturę, pomagamy dzieciom w Afryce. Ogromnie wdzięczna za to wszystko, czego dokonaliście dla dzieci Kamerunu do tej pory, ośmielam się zaproponować Wam udział w projekcie wsparcia nowej szkoły w Magogo, w Tanzanii. Miejscowe plemię to przede wszystkim Masajowie, którzy utrzymują się głównie z hodowli bydła i kóz. Pracą tą zajmują się w dużym stopniu dzieci. Możliwości zdobycia wykształcenia są niewielkie, natomiast chęci do nauki pisania
i czytania ogromne. Nasza nowa szkoła obecnie może przyjąć 30 dzieci. Potrzebne jest  boisko szkolne i dwa internaty, które umożliwiłyby przyjmowanie chłopców i dziewczynek  
z odległych terenów. Dlatego za Waszym pozwoleniem, jeśli zechcecie także w tym roku wesprzeć nasze afrykańskie dzieci poprzez zbiórkę makulatury, pragniemy przeznaczyć uzbierany fundusz na pomoc szkole w Magogo. Z serdecznym pozdrowieniem siostra Bożena Olszewska.”

Otrzymaliśmy również zdjęcia obrazujące tamtejsze życie Masajów oraz podziękowanie
w formie obrazów – ich rękodzieła. Zostaną one zaprezentowane na naszej gazetce (parter szkoły przy szatni).

W tym roku zbiórka w szkole odbędzie się 23-24 października w  godzinach 7 - 12  w tym samym miejscu i na tych samych zasadach, co w latach ubiegłych. Jeżeli mają Państwo możliwość, większe ilość można bezpośrednio odwozić w dowolnym terminie do punktu skupu w Górkach Sojce. Informujemy również, że w tym roku oryginały potwierdzające dostarczenie makulatury odbieramy sukcesywnie od właścicieli skupu (zdarzało się bowiem, iż odbierane przez Państwa potwierdzenia do nas nie docierały).

                                   Organizatorzy akcji: Beata Sajak, Jolanta Waliczek

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl