UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

W związku z zawarciem ubezpieczenia w  InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, informujemy, że zgłaszanie szkód związanych z ubezpieczeniem może odbywać się:

 1. Poprzez formularz na stronie internetowej: https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/
 2. Telefonicznie poprzez infolinię pod nr: (22) 575 25 25

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zawarcia ubezpieczenia przez Internet, do wniosku o wypłatę świadczenia należy załączyć otrzymany w momencie zawierania umowy CERTYFIKAT POLISY.

Zgłaszając szkodę zostaną Państwo poproszeni o nr umowy ubezpieczenia. Są to odpowiednio:

- EDU-A/P 080596 - dla osób, które ubezpieczyły dzieci, przekazując składkę w formie gotówkowej nauczycielowi

- EDU-A/P 080597 - dla osób zawierających polisę elektronicznie.

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl