Rekrutacja - KOMUNIKAT!

Informujemy rodziców, którzy złożyli wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021, że wszystkie zgłoszone dzieci zostały zakwalifikowane. Do przyjęcia dzieci potrzebne jest oświadczenie woli rodziców, które umieszczone jest na stronie internetowej szkoły w zakładce:

Komunikaty Rekrutacja - oddział przedszkolny http://www.spgorki.net/oddzial-przedszkolny.html.

Komunikaty Rekrutacja - klasa pierwsza http://www.spgorki.net/szkola-podstawowa.html

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną oświadczenie woli przyjęcia można złożyć w następujący sposób:

 1. Telefonicznie w sekretariacie szkoły pod nr 338539278  (po zakończeniu zawieszenia zajęć wydrukowany i podpisany dokument należy donieść do sekretariatu szkoły)
 2. Za pośrednictwem e-maila (skan wydrukowanego i podpisanego dokumentu przesłać na adres sekretariat@spgorki.net)
 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl