Aktywnie w drodze po zdrowie

Od września w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich realizowany jest projekt „Aktywnie w drodze po zdrowie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska i budżetu państwa RP w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko.
Nadrzędną ideą całego przedsięwzięcia jest integracja polsko-czeskiego pogranicza poprzez działania związane z promowaniem aktywnego stylu życia. W porozumieniu z czeskim partnerem projektu, Szkołą Podstawową im. Stanisława Hadyny z Polskim Językiem Nauczania w Bystrzycy za kwestie priorytetowe uznano wzmacnianie znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia.
W oparciu o powyższe założenia projektu zorganizowano lekcje pływania na basenie Delfin w Skoczowie oraz trening narciarski na Kubalonce z uczniami z partnerskiej szkoły w Bystrzycy. Uczniowie obu szkół wzięli udział w zajęciach z narciarstwa biegowego, które były okazją do bliższego poznania się oraz integracji. Wychowankowie naszej szkoły wraz z kolegami z Czech brali także udział we współzawodnictwie sportowym w szkole w Bystrzycy, podczas którego uczestniczyli w zajęciach z floorballu czyli tak zwanego unihoka oraz w zajęciach na basenie znajdującym się przy tamtejszej szkole.
Ponadto w czerwcu odbędzie się uroczyste otwarcie „ścieżki zdrowia”, na którym będziemy gościć partnerów z czeskiej szkoły oraz wycieczka rowerowa do Bystrzycy połączona z konferencją podsumowującą projekt.

L. Krzywoń

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl