Bezpieczeństwo w pobliżu szkoły

Od wielu lat na zebraniach Rady Rodziców toczą się ożywione dyskusje na temat poprawy bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie naszej szkoły czyli na ulicy Bielskiej i Szkolnej. Dzięki determinacji wielu osób, podmiotów i władz samorządowych w poprzednich latach zrealizowano budowę schodów prowadzących z parkingu na chodnik, wyznaczono dwa przejścia dla pieszych, dokonano zmiany organizacji ruchu na ulicy Olszyna i Pod Zebrzydkę, wykonano odwodnienia i bieżące remonty oraz zainstalowano światła ostrzegawcze przy przejściach dla pieszych.
Zwiększający się ruch drogowy, zarówno na jezdni jak i na chodnikach wskazuje jednak na potrzebę dalszych działań, które jako społeczność szkolna inicjujemy i wspieramy. W ubiegłym roku szkolnym 2020/21 została napisana petycja w sprawie remontu chodników przy ulicy Bielskiej, a także przeprowadzono szerokie konsultacje w sprawie organizacji ruchu na ulicy Szkolnej. Petycja z listami poparcia została skierowana do zarządcy drogi czyli do Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, a odpowiedź, którą publikujemy nadeszła 8.10. 2021. i wynika z niej, że w kolejnych latach w miarę możliwości finansowych inwestycja ta najprawdopodobniej zostanie zaplanowana, zaprojektowana i zrealizowana.
W imieniu całej Rady Rodziców serdecznie dziękujemy za szerokie wsparcie tej inicjatywy poprzez składanie podpisów na listach w SP Górki, w Przedszkolu Publicznym w Górkach Małych oraz w Parafii Wszystkich Świętych. Łącznie inicjatywę wsparły 284 osoby. Serdecznie dziękujemy!
 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl