Historia

Idea budowy nowej szkoły w Górkach Wielkich zrodziła się w połowie lat 30-tych. Inwestycję rozpoczęto w 1937 roku, a oficjalne otwarcie nowego obiektu nastąpiło 17 czerwca 1939 roku. Podczas uroczystości nadano szkole imię hetmana Stefana Żółkiewskiego, zaś matką chrzestną placówki została Zofia Kossak - pisarka mieszkająca w Górkach. Szkoła posiadała siedem klas lekcyjnych, kuchnię przystosowaną do prowadzenia zajęć z gospodarstwa domowego, dwie szatnie, centralne ogrzewanie, wodociąg, oświetlenie elektryczne i urządzenie radiowe.

W pierwszych dniach września 1939 roku budynek szkolny został zajęty do celów wojskowych przez Werhmacht. Po odejściu wojska obiekt przekazano cywilnym władzom niemieckim, które zorganizowały niemiecką szkołę podstawową. Na początku 1945 roku, kiedy Górki zostały wyzwolone spod niemieckiej okupacji, naukę w szkole zawieszono.

Po zakończeniu działań wojennych górczanie z wielkim zapałem przystąpili do sprzątania i naprawiania uszkodzeń w zdewastowanym i splądrowanym obiekcie. Dzięki staraniom mieszkańców Górek i kierownika szkoły, pana Alojzego Trojana, 28 maja 1945 roku odbyła się inauguracja nauczania w języku polskim w odbudowanym obiekcie. Do nauki przystąpiło 345 uczniów w pięciu oddziałach, zaś w początkach września 1945 roku w siedmiu oddziałach uczyło się już 428 uczniów pod kierunkiem 7 nauczycieli - A. Trojana, M. Hoffmanówny, M. Dyczek, A. Kotajny, R. Rohrbachówny, K. Kiszy i J. Palowskiego. Wkrótce w szkole zaczęła działać kuchnia i sklepik. W okresie letnim placówka gościła w swych murach na koloniach młodzież ze Śląska.

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl