KONKURS ZIELONA PRACOWNIA

Wspaniała wiadomość nadeszła na koniec roku szkolnego z Katowic. Dzięki owocnej współpracy z Urzędem Gminy Brenna, a w szczególności z Panem Wójtem Jerzym Pilchem, Panią Karoliną Sikorą oraz Moniką Jankowską, a także dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszej szkoły otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 30.000 zł na realizacji projektu "Zielona Pracownia pod Buczem" w ramach konkursu WFOŚiGW.

Składamy serdeczne podziękowania za merytoryczną współpracę przy opracowaniu planu zajęć pod nazwą "Różnorodność fauny i flory naszego regionu oraz formy jej ochrony ze szczególnym uwzględnianiem Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Góry Bucze" dla Pani Jolanty Waliczek, planu zajęć chemicznych pod nazwą: „Natura inspiruje na lekcjach chemii" dla Pani Lucyny Molek. Szczególne podziękowania kierujemy także w stronę Pani Marty Pawlak, która swoją kreatywnością i artystyczną ręką wprowadziła nasze plany do świata wirtualnego tworząc piękne wizualizację klasopracowni nadając im niepowtarzalnego ekologicznego stylu.

Zapraszamy do galerii.

https://spgorkinet-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dyrektor_spgorkinet_onmicrosoft_com/Enn8zZp1pABIiB8Ymd2Kf_4Bk4E78rUgkXw6ejz-va99ig?e=8QQnc6

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl