KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

Od 25 maja br., zgodnie z decyzją MEN zostaje wprowadzona możliwość konsultacji dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej, natomiast od 1 czerwca konsultacje będą możliwe dla wszystkich uczniów szkół podstawowych. Ze względu na pandemię oraz szczególne zagrożenie w województwie śląskim, szkoła przy organizacji konsultacji uwzględniła bardzo rygorystyczne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Zostały one opracowane i zebrane w formie Wewnętrznych Procedur Bezpieczeństwa oraz wdrożone na terenie naszej placówki.
Harmonogram konsultacji, procedury, deklaracje i oświadczenia:
https://spgorkinet-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dyrektor_spgorkinet_onmicrosoft_com/EVRCtbhpo99Crd9yy2lC0N8BZWy2ne-Kt3UtkwZSiloi0g?e=gcbyq1

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl