Kwarantanna

Szanowni Państwo,
ze względu na fakt, iż we wtorek 23.11. oraz w czwartek 25.11. klasy 7b,8a i 8d miały kontakt z osobą zakażoną, Sanepid wprowadza kwarantannę dla wszystkich obecnych wtedy uczniów. Kwarantanna potrwa do 05 grudnia dla 47 osób z klasy 7a,8a oraz 6 uczniów 8d (kółko chemiczne) oraz do 03.12. dla pozostałych 16 uczniów z klasy 8d, którzy ostatni kontakt z osobą zakażoną mieli we wtorek 23.11. 
Prosimy rodziców o pozostawienie dzieci w domu i poinformowanie uczniów o przejściu na kwarantannę i edukację zdalną.
Rodzice, których dzieci są zaszczepione lub były w ostatnich 6 miesiącach zakażone Covid-19 i były skierowane na izolację, mogą pobrać zamieszczony poniżej wniosek i zwrócić się z prośbą o umożliwienie edukacji stacjonarnej dla swoich dzieci. Tym samym mogą realizować lekcje stacjonarnie w szkole.

Najważniejsze informacje:
1. Kwarantanna dotyczy wyłącznie uczniów z klas 7b, 8a i 8d.
2. Kwarantanna nie dotyczy członków rodzin zamieszkujących z uczniami; dzieci, które zostały zaszczepione oraz dzieci wcześniej zakażonych i skierowanych na izolację z powodu Covid-19 w ostatnich 6 miesiącach.
3. Wszyscy uczniowie skierowani na naukę zdalną będą mieli odliczone obiady.
4. Prosimy o śledzenie komunikatów w e-dzienniku i kalendarzu aplikacji Teams.

Oświadczenie – wniosek:
https://spgorkinet-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dyrektor_spgorkinet_onmicrosoft_com/EfpuDQG_V5FJoq4ujqivq70B8DVIN63-agjeYmuPU7SMGg?e=dufEKD

 

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl