Oddziały przedszkolne - zawieszenie zajęć

W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń w walce z pandemią koronawirusa, decyzją Rady Ministrów od 29 marca 2021r., zawieszone zostają zajęcia dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w naszej szkole. Jednocześnie informujemy, że dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, na wniosek rodziców mogą korzystać z zajęć opiekuńczych.

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl