Pierwsza pomoc przedmedyczna

Uczniowie klas 6 i 7 z wielkim zaangażowaniem brali w nich udział w prelekcjach. Mogli poćwiczyć RKO na fantomach, ratownik zapoznał ich z wyposażeniem torby medycznej.
Na koniec zajęć wzięli udział w quizie na temat pierwszej pomocy
Mamy nadzieję, że dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom będą mogli prawidłowo pomóc drugiemu człowiekowi.

Żródło: https://www.facebook.com/Ratujemy-razem

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl