Podziękowania

Najwspanialszy Bal Szkolny 2024 zorganizowany przez Radę Rodziców przeszedł do historii. W zasadzie już rozpoczęto przygotowania do kolejnego, który odbędzie się 8 lutego 2025 roku.
Dziękujemy Organizatorom z Rady Rodziców pod przewodnictwem Pana Szymona Szymali, Rodzicom Uczniów klas trzecich, wszystkim Sponsorom i Darczyńcom, Uczestnikom obecnym na Balu oraz wszystkim Przyjaciołom Szkoły, których nie sposób wymienić za Wasze dobre Serce, zaangażowanie i wsparcie.
 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl