Powrót uczniów klas 4-8 do nauki w szkole

Od 04.05. do nauczania stacjonarnego dołączyli uczniowie klas 1-3. Realizują oni swoje zajęcia pracując w wyznaczonych na terenie całej szkoły salach w zgodzie z obowiązującymi obostrzeniami.

Od 17 maja br. uczniowie klas 4 - 8 szkół podstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

 

Terminarz nauczania hybrydowego dla klas 4-8.

 

W dniach 17, 18, 19.05. (od poniedziałku do środy) na terenie szkoły swoje lekcje będą miały klasy 4-6. (Klasy 7-8 nadal pracują zdalnie.)

W kolejne 3 dni robocze czyli 20,21 oraz 24.05 stacjonarnie w szkole uczą się klasy 7-8, a klasy 4-6 wracają do nauki zdalnej.

W dniach 25,26 i 27 maja trwa egzamin ósmoklasisty. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego klasy 1-7 mają dni wolne od zajęć dydaktycznych. Nauczyciele w tym czasie pracują w zespołach nadzorujących egzaminu ósmoklasisty.

W piątek 28.05.2021 roku w odpowiedzi na apel Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole odbędzie się „Rajd szkolny – dzień integracyjny” . Wychowawcy wszystkich klas we współpracy z uczniami i rodzicami zaplanują atrakcyjne i bezpieczne formy spędzenia tego czasu wraz ze swoimi wychowankami. Będą to piesze wycieczki krajoznawczo-turystyczne, ogniska, zajęcia sportowe lub inne dopuszczalne formy zajęć integracyjnych w ramach swojej grupy klasowej. W przypadku deszczu 28 maja, klasy 1-3 realizują lekcje zgodnie z planem, a do szkoły na lekcje w trybie stacjonarnym przyjdą klasy 4-6 o czym poinformuje dyrekcja najpóźniej 27.05.

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkole.

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl