Prelekcja z Policją

29 marca uczniowie klasy 4b gościli na swojej lekcji policjantów. Dzięki temu spotkaniu uzmysłowili sobie, jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych osób. Dowiedzieli się też o konsekwencjach swoich niewłaściwych zachowań. Spotkanie to było dla dzieci cenną lekcją. Dziękujemy.

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl