Rada rodziców

Opłata na RR w roku szkolnym 2023/2024 wynosi odpowiednio:

80 zł - dziecko najstarsze z rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły

40 zł - drugie dziecko z rodzeństwa

20 zł - każde kolejne dziecko.

 

Nr konta: 50 8126 1020 0040 0099 2000 0020

Bank Spółdzielczy Skoczów o/Brenna

w tytule przelewu podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę 

 

Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący: Szymon Szymala

Wiceprzewodniczący: Marcelina Nittner - Łysek

Skarbnik: Joanna Przybył

Sekretarz: Marta Pałasz

 

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl