Relacja z zerówki

Pół roku z życia zerówki.

Czas, jaki dzieci spędzają w oddziale przedszkolnym, nie ogranicza się tylko do zajęć przewidzianych w podstawie programowej. Umiejętności, wiadomości i nowe doświadczenia zdobywają także poprzez różne warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości, wyjazdy i przedstawienia.

W minionym półroczu dzieci brały udział w konkursach plastycznych organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kossaków oraz przez Przedszkole Publiczne w Górkach Małych, w których niektórzy uczniowie z naszej grupy otrzymali wyróżnienia.

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl