Stołówka szkolna

Ceny posiłków w stołówce szkolnej 2023/2024

 1. Koszt obiadu dla ucznia – 3,80zł.
 2. Koszt podwieczorku dla oddziałów przedszkolnych wynosi – 2,20

 

Zwroty za niewykorzystane obiady

 1. Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić, osobiście lub telefonicznie, najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8.00.
 2. W takiej sytuacji opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu.
 3. Nieobecność ucznia na posiłku zgłaszana jest wyłącznie intendentowi stołówki szkolnej lub kierownikowi kuchni. ( Intendent tel. 338539953)
 4. Nieobecność całej klasy bądź większej ilości uczniów zgłasza wychowawca.
 5. Brak zgłoszenia nieobecności jest równoznaczny z nieodliczeniem obiadów wydanych w czasie nieobecności.
 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl