SZCZEPIENIA

W ramach tygodnia informacyjnego, Ministerstwo Edukacji i Nauki przesyła za pośrednictwem szkół materiały przygotowane we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji dotyczące szczepień uczniów od 12 roku życia. W pakiecie znajduje się prezentacja, film, oraz dodatkowe materiały edukacyjne.
Na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022.
Zgodnie z rekomendacjami MZ i MEiN przesyłamy wszystkim zainteresowanym link do prezentacji dotyczącej między innymi historii szczepień i ich roli w zwalczaniu chorób zakaźnych:
https://www.gov.pl/attachment/59e9ed3b-2536-4f4a-adff-a4eb0b67144f
Z kolei pod kolejnym linkiem można zapoznać się z filmem, dedykowanym uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej, o charakterze edukacyjnym odwołującym się do profilaktyki zdrowotnej oraz dotyczącym znaczenia zdrowia w życiu człowieka.
https://www.youtube.com/watch?v=G7FHQgzgMH8&t=5s
Jeżeli ktoś z rodziców lub opiekunów prawnych wyrazi chęć zaszczepienia dziecka, to należy pobrać poniższą deklarację, wypełnić i dostarczyć do wychowawcy. W przypadku zgłoszenia się rodziców prześlemy zainteresowanym kolejne informacje dotyczące czasu i miejsca szczepień.
Deklaracja dla rodziców:
https://spgorkinet-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dyrektor_spgorkinet_onmicrosoft_com/Ea4ANBusY5FMqanDop-EOOQBeqfSQkl2DjjusFhphy310A?e=W1XdMc
Kwestionariusz wywiadu przesiewowego przed szczepieniem:
https://pacjent.gov.pl/sites/default/files/2021-06/Kwestionariusz_wst%C4%99pnego_wywiadu_przesiewowego_przed_szczepieniem_osoby_niepe%C5%82noletniej_przeciw_COVID-19_%28wersja_PDF%29.pdf
Informujemy, że wychowawcy klas będą zbierali deklaracje od rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące udziału dziecka w szczepieniu do dnia 12.09.2021.
Poniżej zamieszczamy dodatkowe informacje na temat szczepienia.
https://www.youtube.com/watch?v=oEiZEWja3nc
https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/
https://www.gov.pl/web/zdrowie/list-ministra-zdrowia-do-dyrektorow-szkol-pedagogow-rodzicow-w-sprawie-wykonywania-szczepienia-przeciwko-sars-cov-2-wsrod-nieletnich-uczniow-w-wieku-od-12-do-15-roku-zycia

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl