Wycieczka językowa do Hiszpanii

W dniach 04.10 do 10.10. grupa uczniów góreckiej szkoły pod opieką nauczycielki języka angielskiego Pani Beaty Greń odbyła tygodniową wycieczkę językową do Hiszpanii. Podróż była okazją do poznawania kilku krajów Europy i szlifowania umiejętności językowych. Wkrótce zamieścimy bardziej obszerną relację, a tymczasem zapraszamy do galerii.

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl