Zajęcia opiekuńcze dla oddziałów przedszkolnych i klas 1-3

Od poniedziałku 25.05. rozpoczynają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w oddziałach przedszkolnych i w klasach 1-3 dla zadeklarowanych uczniów. W szkole zostały wdrożone wszystkie obowiązujące zalecenia GIS. Stołówka będzie wydawała posiłki zgodnie z zapotrzebowaniem. W przypadku niemożności zapewnienia opieki w domu, można złożyć w kolejnych dniach deklarację z zachowaniem dwudniowego wyprzedzenia. Przed przyprowadzeniem dzieci do szkoły należy zapoznać się z zamieszczonymi poniżej procedurami bezpieczeństwa, przeczytać i wypełnić deklarację i oświadczenia oraz przekazać je pracownikowi szkoły w dniu przyprowadzenia dziecka. Dokumenty są również dostępne przy wejściu do szkoły od strony hali sportowej (dla przedszkola) oraz przy tylnym wejściu do szkoły (dla klas 1-3), gdzie znajduje się również tymczasowa szatnia.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt z sekretariatem szkoły.

Procedury bezpieczeństwa i deklaracje udziału w zajęciach:

https://spgorkinet-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dyrektor_spgorkinet_onmicrosoft_com/EtOOp3GR81BJoujdTRCFuNsB6iW5EFCbdNct7SyD360A3Q?e=BVus6w

 

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl