Zarządzenia

zarządzenia - edukacja zdalna znajdują się tutaj

 

https://spgorkinet-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dyrektor_spgorkinet_onmicrosoft_com/EmNnnN8re7BIt5BtbiRQxZABeyOmbQDqINr1nLjSeEoNjA?e=MOOJNC

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl