Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Dnia 31 lipca 2020 r. w piątek od godziny 10: 00 będą wydane zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową.

Zaświadczenia zostaną wydane w głównym wejściu z przodu szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi (obowiązują maseczki oraz dystans społeczny w kolejce 1,5m). Klasa 8a odbierze swoje dokumenty między 10.00 a 10.30. Klasa 8b proszona jest o przyjście na godzinę 10.30 do 11.00.

Jeżeli ktokolwiek nie będzie mógł odebrać zaświadczeń w wyznaczonym czasie, to dokumenty będą wydawane w sekretariacie szkoły.

 

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl