Nauczyciele

Zestawienie
edukacja wczesnoszkolnaBernadeta Bury, Joanna Duczmalewska, Mirosława Gawlas, Bogusława Gwizdoń, Katarzyna Holisz, Urszula Kisiała, Katarzyna Kubaczka, Małgorzata Muschiol, Bożena Wawrzeczko
język polskiDominika Badura, Małgorzata Nalepa, Urszula Pyda, Beata Szałkowska
język angielskiBeata Greń, Iwona Klimurczyk, Beata Sajak, Agnieszka Szczotka
język niemieckiBożena Przybyła
muzykaMarcin Janasik, Beata Rybarska
plastykaMałgorzata Polok
historiaMagdalena Machej, Natalia Śmigiel
wiedza o społeczeństwieNatalia Śmigiel
przyrodaJolanta Waliczek
geografiaElżbieta Śniegoń
biologiaElżbieta Śniegoń, Jolanta Waliczek
chemiaLucyna Molek
fizykaAgnieszka Chrapek
matematykaAgnieszka Chrapek, Anna Kociomyk, Ewa Nędzi, Iwona Piwowarczyk, Katarzyna Zowada
informatykaAgnieszka Chrapek, Janusz Fober, Anna Kociomyk
technikaMałgorzata Polok
wychowanie fizyczneDaniel Klus, Jacek Oświecimski, Jarosław Smelik
edukacja dla bezpieczeństwaDaniel Klus
wychowanie do życia w rodzinieAnita Kubala
religiaMałgorzata Dziadkiewicz, Bogusława Jaworska, o. Adam Moćko, ks. Roman Berke, Anna Greń
 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl