Oddział przedszkolny

Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025

Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do oddziału przedszkolnego zakwalifikowała na rok szkolny 2024/2025 wszystkich kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego znajduje się w sekretariacie szkoły.

 

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego powinni złożyć w terminie 26-27 marca 2024 r. do godz. 15:00 Oświadczenie potwierdzające wolę uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego.

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl