Plan edukacji zdalnej - PILNE!

 

ZARZĄDZENIE NR 19/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki

w Górkach Wielkich

z dnia 24 marca 2020 r.

 

Tygodniowy plan lekcji oraz zasady pracy zdalnej obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Poz. 410)

 

Powyższe rozporządzenie stawia bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne jako priorytet w tworzeniu tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnianych przez nauczyciela, a także rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl oraz www.gov.pl/web/zdalnelekcje), udostępnianych przez Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

 

Od wtorku 24 marca 2020 r. na czas nieokreślony w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Górkach Wielkich obowiązywać będą ogólne zasady pracy zdalnej. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami oraz tygodniowym planem lekcji.

Oddziały przedszkolne

Wychowawca/nauczyciel wysyła rodzicom informacje o zadaniach do wykonania dzień wcześniej (do 16-tej) według przyjętego planu.

Dzienny czas pracy dzieci nad zadaniami: od 1do 2 godzin.

 

Plan zajęć dla oddziałów przedszkolnych

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Zajęcia dydaktyczne – wych. przedszkolne

Język angielski

Religia

Zajęcia dydaktyczne – wych. przedszkolne

Zajęcia dydaktyczne – wych. przedszkolne

Zajęcia dydaktyczne – wych. przedszkolne

 

Klasy 1-3

Wychowawca/nauczyciel wysyła rodzicom informacje o zadaniach do wykonania dzień wcześniej (do godz.16-tej) według przyjętego planu.

Dzienny czas pracy dzieci nad zadaniami nie powinien przekroczyć 2 godzin.

 

PLAN LEKCJI DLA KLAS 1-3

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

 

Klasy 4-8

Nauczyciel przedmiotu wysyła swoim uczniom informacje o zadaniach do wykonania dzień wcześniej (po południu do 16-tej) zgodnie z ustalonym planem lekcji.

Każdy nauczyciel powinien sprawdzić, czy wszyscy uczniowie mają dostęp do książek i ćwiczeń. W przypadku braku podręczników, szkoła zorganizuje możliwość bezpiecznego odbioru książek z wyznaczonego miejsca tuż przy wejściu do budynku.

Każdy nauczyciel powinien racjonalnie podejść do zadawanych zadań i dostosować ich treść (stopień trudności) do różnych możliwości uczniów oraz precyzyjnie formułować polecenia.

Dzienny czas pracy uczniów klas 4-6 nad zadaniami nie powinien przekraczać 3 godzin, a w przypadku klas 7-8 maksymalnie trwać do 4 godzin.

Ponadto dla uczniów klas ósmych nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych mogą wysyłać dodatkowe materiały powtórzeniowe (z repetytoriów, testów egzaminacyjnych oraz innych rekomendowanych i dostępnych źródeł).

Jeżeli zostanie zadany jakiś projekt do wykonania, to będzie oceniony po powrocie do szkoły.

 

PLAN LEKCJI DLA KLAS 4-8

 

KLASA 4

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Język polski

Przyroda

Informatyka

Wych. fiz.

Język angielski

Matematyka

Plastyka

Język polski

Historia

Muzyka

Matematyka

Język angielski

Technika

Język polski

Matematyka

Religia

 

 

 

 

KLASA 5

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Matematyka

Język polski

Plastyka/ Technika

Język polski

Biologia

Informatyka

Matematyka

Język angielski

Religia

Wych. fiz.

Język polski

Geografia

Historia

Matematyka

Język angielski

Muzyka

 

KLASA 6

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Język polski

Geografia

Muzyka

Matematyka

Historia

Język angielski

Matematyka

Język polski

Plastyka/Technika

Biologia

Język angielski

Informatyka

Wych. fiz.

Język polski

Matematyka

Religia

 

KLASA 7

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Język polski

Matematyka

Język angielski

Muzyka

Fizyka

Język polski

Geografia

Wych. fiz.

Matematyka

Język angielski

Biologia

Informatyka

Język polski

Chemia

Religia

Matematyka

Język niemiecki

Historia

Plastyka

 

KLASA 8

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Język polski

Biologia

Język niemiecki

Religia

Matematyka

Język angielski

Chemia

Język polski

Matematyka

Geografia

WOS

Język angielski

Fizyka

Historia

Informatyka

Matematyka

Język polski

EDB

Wych. fiz.

 

 

 

Zasady i sposoby oceniania w trakcie edukacji zdalnej

Postępy uczniów są monitorowane i mogą być oceniane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej.

Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów i poprosić o ich udokumentowanie np. w postaci zdjęcia i wysłanie do nauczyciela.

Nauczyciel informuje ucznia i rodzica o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu poprzez e-dziennik.

 

Pedagog szkolny w czasie prowadzenia nauczania zdalnego

W czasie trwania epidemii wsparcie psychologiczne ze strony pedagoga szkolnego ma charakter szczególny.

Uczniowie i rodzice, którzy potrzebują wsparcia pedagoga szkolnego, mają możliwość uzyskania pomocy pod adresem cholewczynska.paulina@spgorki.net lub przez e-dziennik: Cholewczyńska Paulina.

Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

O formie oraz czasie wsparcia dla uczniów decydują: logopeda, pedagog, nauczyciel wspomagający, którzy pracują w porozumieniu z rodzicami dzieci.

Nauczyciele informują dyrekcję o ustalonych formach współpracy z rodzicami i uczniami.

Dokumentacją potwierdzającą realizację wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogę być:

treści korespondencji z rodzicami poprzez e – dziennik lub email lub;

materiały gromadzone w teczkach lub;

pisemne zestawienie zawierające datę, nazwisko i imię ucznia, klasę, temat zajęć lub przekazywane treści lub materiały.

 

lp.

data

nazwisko i imię

klasa

temat/przekazywane treści /materiały

 

 

 

 

 

 

*Powyższy plan może zostać zmodyfikowany w kolejnych tygodniach, zgodnie z rozwojem sytuacji, dlatego proszę o stałe monitorowanie informacji przekazywanych za pośrednictwem e-dziennika.

*Plan lekcji zostanie wpisany do e-dziennika – w związku z tym należy wpisywać tematy za pośrednictwem VULCANA

*W zakładce „Frekwencja” wpisujemy uczniom nieobecność z przyczyn szkolnych, czyli ns – nieob.uspr. p.s.

* W przypadku pytań i wątpliwości rodzice mogą konsultować się z dyrekcją i nauczycielami za pośrednictwem e-dziennika.

 

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl