Rekrutacja

Szanowni Państwo,

informujemy, że do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2023/24 zostały przyjęte wszystkie dzieci, których rodzice /opiekunowie prawni/  złożyli w formie pisemnej wolę przyjęcia kandydata.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że wszystkie dzieci biorące udział w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych zostały zakwalifikowane do przyjęcia.

Przypominamy, że zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem.

Prosimy o potwierdzenie przez rodzica /opiekuna prawnego/ woli przyjęcia kandydata w formie pisemnej:

 • do oddziału przedszkolnego w terminie do 29.03.2023
 • do klasy pierwszej w terminie do 30.03.2023.

 

Szanowni Państwo,

  Wójt Gminy Brenna podaje do publicznej wiadomości harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brenna, a także kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia i liczbę punków możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl