Rekrutacja

UWAGA !

W związku z zakończeniem rekrutacji na rok szkolny 2021/22 informujemy, że wszystkie dzieci zgłoszone do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej zostały przyjęte.

Rodziców, prosimy o złożenie w sekretariacie poświadczenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego / klasy pierwszej szkoły podstawowej (dokument do pobrania na stronie szkoły, wypełniony dostarczyć do sekretariatu lub przesłać na adres sekretariat@spgorki.net).

 

 

Szanowni Państwo,

  Wójt Gminy Brenna podaje do publicznej wiadomości harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brenna, a także kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia i liczbę punków możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl