Aktualności

 • Brenna oczami uczniów

  W maju uczniowie klas 6 i 7 w ramach konkursu informatycznego przygotowali prezentację multimedialną o gminie Brenna.

 • Konkurs językowy

  W dniu 13 czerwca 2018 roku odbył się już ostatni konkurs językowy, zaplanowany na rok szkolny 2017/2018. 

  W wyniku współpracy nauczycielek języka angielskiego i niemieckiego mgr Agnieszki Szczotki i mgr Karoliny Jurys-Szmukier został przygotowany test leksykalno-gramatyczny sprawdzający wiedzę naszych uczniów z klas siódmych i drugich oddziału gimnazjalnego z języka angielskiego i niemieckiego. 

 • Wyniki gminnego konkursu literackiego "Zostań cesarzem reportażu"

  „Doświadczenie przebywania latami wśród dalekich Innych uczy mnie, że tylko życzliwość dla drugiej istoty może poruszyć w niej strunę człowieczeństwa” (fragment przemówienia „Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku” wygłoszonego przez Ryszarda Kapuścińskiego 
  z okazji wręczenia mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 października 2004)

 • WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

  W maju uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w konkursie ortograficznym, polegającym na napisaniu dyktanda.

 • Konkurs matematyczny „Kangur 2018”

  W „Kangurze 2018” brały udział 94 osoby, w tym w kategorii Żaczek -12 osób, w kategorii Maluch – 44 osoby, w kategorii Beniamin – 16 osób, w kategorii Kadet -20 osób, w kategorii Junior – 2 osoby.

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl